chcete "PROBLÉMOVÚ" nehnuteľnosť

kúpiť?
predať?
vyčistiť od záväzkov?

© MP Advisory, s.r.o

MP Advisory

profesionáli v oblasti poradenstva a konsolidácie záväzkov
v súvislosti s realitnou činnosťou tzv. 

“problémových nehnuteľností”

V rámci našej činnosti sme sa často stretávame s dopytom realitných kancelárií po službách v rámci realitnej činnosti, ktorá sa týka dlžníkov a zaťažených nehnuteľností. Postupne sme vytvorili produkt aj pre realitné kancelárie, ktoré naše služby využívajú a vďaka tomu si rozširujú portfólio o veľkú skupinu zaťažených nehnuteľností a predávajúcich dlžníkov. Využite naše služby a rozšírte svoju ponuku o nemalý počet prípadov, od ktorý menej odvážni dávajú ruky preč. Práve takéto prípady, ak sú vykonané správne, sú finančne omnoho zaujímavejšie.

Služby pre realitné kancelárie:

predaj / kúpa zaťaženej nehnuteľnosti

viac >>

predaj / kúpa zaťaženej nehnuteľnosti

Predaj zaťaženej nehnuteľnosti predstavuje v mnohých prípadoch úskalia, ale aj potenciálne finančné výhody, ako pre predávajúceho, tak pre kupujúceho či realitnú kanceláriu. Výška skutočných zákonných záväzkov “viaznucich“ na nehnuteľnosti môže byť zásadným spôsobom nižšia, ako je ich výška prezentovaná zo strany veriteľa predávajúceho. V takýchto prípadoch je potrebné vykonať úkony smerujúce k tomu, aby sa prihliadalo na túto nižšiu výšku záväzkov. Vykonaním potrebných úkonov tak zabezpečíme, že pôvodnú výšku záväzkov, ktoré majú byť vyplatené v rámci predaja, môžeme potenciálne znížiť aj o tisíce eur, čo je zároveň priestor na podstatné zvýšenie provízie realitnej kancelárie (prípadne zvýšenie odplaty vyplatenej pre predávajúceho a/alebo zníženie výšky kúpnej ceny pre kupujúceho).

Kontaktujte nás

Vyplatenie zaťaženej nehnuteľnosti

viac >>

Vyplatenie zaťaženej nehnuteľnosti

Keďže naša spoločnosť sa podporne zaoberá aj realitnou činnosťou (zameranie na “problematické nehnuteľnosti“), jedným z riešení zabezpečenia predaja nehnuteľnosti je aj jej ponuka na odkúpenie našou spoločnosťou. Vzhľadom na to, že našou činnosťou vieme prevod vlastníckeho práva k takejto nehnuteľnosti ošetriť, dokážeme v niektorých prípadoch sprostredkovať predaj alebo odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú inak pre bežných kupujúcich veľmi rizikové. Riziko vysporiadania tiarch ktoré viaznu na nehnuteľnosti, tak prechádza priamo na nás.

Kontaktujte nás

Konsolidácia záväzkov predávajúceho

viac >>

Konsolidácia záväzkov predávajúceho

Predaj/kúpa nehnuteľností, v rámci ktorých vystupuje na jednej strane osoba so záväzkami (dlžník), predstavuje po právnej stránke komplikovanú situáciu (stáva sa potenciálne rizikovou pre druhú zmluvnú stranu). Na to aby celý proces prebehol v súlade so zákonom, je nevyhnutné vykonať určité úkony. S obdobnými prípadmi pomáhame ako predávajúcim tak kupujúcim, a v neposlednom rade aj realitným kanceláriám. Dôsledkom tohto procesu býva nie len zabezpečenie bezpečného predaja nehnuteľnosti, ale aj podstatné zlepšenie finančnej situácie a vysporiadanie (konsolidácia a zníženie) záväzkov na strane dlžníka.

Kontaktujte nás

Poradenstvo a iné služby

viac >>

Poradenstvo a iné služby

Pre realitné kancelárie poskytujeme aj iné poradenstvo a služby týkajúce sa problematických (zaťažených) nehnuteľností a kupujúcich prípadne predávajúcich so záväzkami. Tejto problematike sa venujeme dlhé roky a máme vypracované riešenia na mnohé situácie.

Kontaktujte nás

’’

Vyčistite si nehnuteľnosť od záväzkov!

zn. s našou pomocou

appartment-building(no-EX) appartment-building(EX-NIGHT)

***

Spravili tak napríklad aj:

Niektorí naši klienti:

kontaktujte nás

MP Advisory, s.r.o.
IČO: 51 014 840


Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

© 2017 – 2019 MP Advisory, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zavrieť Menu