Pripravili sme pre Vás

BLOG

Užitočné informácie z oblasti ochrany spotrebiteľa najmä v súvislosti s dražbami nehnuteľností

Nárok na náhradu škody po nezákonnej dražbe nehnuteľnosti

Nárok na náhradu škody po nezákonnej dražbe nehnuteľnosti

Bratislava – vedeli ste, že náhrady škody je možné sa pri nezákonnej dražbe domáhať s omnoho väčším časovým odstupom od…
Najčastejšie dôvody neplatnosti dražby nehnuteľnosti

Najčastejšie dôvody neplatnosti dražby nehnuteľnosti

Bratislava – Ak sa dražba uskutočnila a jej výsledkom bolo vydraženie nehnuteľnosti (a prípadne aj zápis nového vlastníka nehnuteľnosti do…
Vydraženú nehnuteľnosť je možné získať späť

Vydraženú nehnuteľnosť je možné získať späť

Bratislava – Zákon síce priamo dražbu nehnuteľnosti umožňuje vykonať, avšak je potrebné upozorniť na to, že veľká časť zo všetkých vykonaných…
Čo robiť v prípade (ne)dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti

Čo robiť v prípade (ne)dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti

Bratislava – Základné zásady spotrebiteľa na pomoc a ochranu pri (ne) dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti. Dražba nehnuteľnosti je dôsledkom toho, že dlžník…

stop dražbám!

Riešime ochranu spotrebiteľa najmä v oblasti dražieb nehnuteľností

© MP Advisory, s.r.o.

Zavrieť Menu