Pomôžeme Vám

zastaviť alebo zvrátiť dražbu nehnuteľnosti

za nehnuteľnosť sa oplatí bojovať

Sme profesionáli vo svojom odbore a sme tu pre vás.

Nehnuteľnosť je vo väčšine prípadov tou najväčšou hodnotou, ktorú vlastníme a na ktorú často odkladáme peniaze celý život. Ak sa potom takáto nehnuteľnosť ocitne v ohrození, napríklad zo strany veriteľov, je pochopiteľné, že vykonáte všetko, aby ste svoju nehnuteľnosť ochránili. Najlepším a rokmi overeným riešením v prípade dražieb nehnuteľnosti je vykonanie takých úkonov, ktoré právne obmedzujú prípadne až znemožňujú veriteľom vykonať dražbu nehnuteľnosti.

Pozrite si prehľad najčastejšie riešených situácii.

výhody využitia našich služieb

skúsenosti

Počas niekoľkých rokov sme vytvorili efektívny systém pomoci v prípade, že sa vaša nehnuteľnosť ocitla v dražbe.

FÉrovosť

Ponúkame férové podmienky spolupráce, aké by ste na dnešnom trhu služieb v tejto oblasti iba ťažko hľadali.

výsledky

Naše služby prinášajú reálne výsledky, a vy sa tak nemusíte obávať, že by ste platili za procesne zbytočné úkony.

partneri

Spolupracujeme s tými najlepšími odborníkmi, ktorí sa špecializujú výlučne na problematiku dražieb nehnuteľností.

________

spokojní zákazníci

Som veľmi spokojná s vašimi službami, vybavili ste čo ste sľúbili a som veľmi rada, že som vás našla a pomohli ste mi.

Anna P.
Bratislava
31. august 2018

Ste super – len tak ďalej, želám veľa úspechov aj naďalej a pokračujte v tom čo robíte.

Peter K.
Kežmarok
12. september 2018

Budem vás odporúčať všetkým čo poznám a viem, že majú nejaké problémy s financiami.

Peter Ž.
Hlohovec
09. september 2018

Srdečne Vám ďakujem, doslova ste ma zachránili pred tým aby zo mňa bol bezdomovec. Ďakujem 🙂

Peter A.
Malacky
17. október 2018

Ani neviem čo by som mala povedať – asi len vysloviť veľkú vďaku, to vystihuje úplne moje pocity a spoluprácu s vami.

Emília P.
Senec
25. október 2018

Priznám sa, že som vám na začiatku neverila a skúsila som to ako jednu z posledných možností, bola som už zúfalá... neviem ako by to dopadlo bez vás, ale asi veľmi zle. ďakujem

Katarína M.
Bratislava
22. október 2018

čím sa zaoberáme

________

Najčastejšie sa na nás obraciate v nasledovných prípadoch:

Vyhlásená dražba

Na vašu nehnuteľnosť bola vyhlásená dražba. V takomto prípade je potrebné konať bezodkladne.

Celý proces môže prebehnúť veľmi rýchlo a jeho výsledkom by bez odborného zásahu bol pravdepodovne predaj vašej nehnuteľnosti tretej osobe. V praxi sa však veľmi často stáva, že dražba nie je zákonná (t.j. nie sú splnené všetky zákonné podmienky), a je možné ju zastaviť ešte predtým, ako bude vaša nehnuteľnosť predaná. Poznáme postupy dražobných spoločností a veriteľov, a preto dobre vieme, kde hľadať nezákonnosť, vďaka čomu je možné dražbu zastaviť. Aby sa to však podarilo, je potrebné začať riešiť situáciu čo najskôr. Kontaktujte nás > 

Vydražená nehnuteľnosť

Vaša nehnuteľnosť už bola na dražbe predaná tretej osobe. Situácia je kritická, no aj napriek tomu v mnohých prípadoch existujú možnosti, ako ju riešiť.

Okrem vyhlásenia neplatnosti dražby (a teda navrátenia vášho vlastníckeho práva k nehnuteľnosti), je možné požadovať náhradu spôsobenej škody. Všetko závisí od okolností vášho prípadu. Dozviete sa všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť, keď sa do takejto situácie dostanete (vrátane toho či sa musíte z nehnuteľnosti vysťahovať). Kontaktujte nás >

Exekúcia predajom nehnuteľnosti

Na váš majetok bola vyhlásená exekúcia realizovaná predajom nehnuteľnosti. V mnohých prípadoch ju možno zvrátiť podobne ako dobrovoľnú dražbu.

Exekúcia predajom nehnuteľnosti je jedným z možných spôsobov vedenia exekúcie a vymoženia pohľadávok vašich veriteľov. Podobne ako dobrovoľnú dražbu, aj dražbu v rámci exekúcie na váš majetok je možné v mnohých prípadoch zvrátiť. Jedným z najčastejších spôsobov zastavenia dražby, a často aj celej exekúcie, je preukázať nezákonnosť samotnej pohľadávky vášho veriteľa. V praxi sú totiž takéto pohľadávky častokrát zložené z nezákonných poplatkov a iných plnení. Kontaktujte nás > 

Záložné právo na nehnuteľnosti

Záložné právo je zabezpečovacím prostriedkom – t.j. zriaďuje si ho váš veriteľ, aby zabezpečil splatenie svojej pohľadávky. 

Ak prestanete splácať svoje záväzky, potom môže veriteľ pristúpiť k výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti. So záložnými právami sa však rovnako často spájajú nezákonné postupy veriteľov a nezákonné pohľadávky. Z tohto dôvodu je možné riešiť aj samotné záložné práva, a to ešte pred tým, ako sa vaša situácia stane kritickou. Kontaktujte nás >

Vyplatenie úverov

Rozhodli ste sa vyplatiť svoj úver? Je dôležité posúdiť podmienky takého splatenia. Často krát dlžník pri vyplatení uhradí aj o tisíce eur viac.

Dôvod je jednoduchý – veritelia pri žiadosti dlžníka o vyplatenie dlhu zašlú dlžníkovi vyčíslenie pohľadávky a dlžník ju uhradí bez toho, aby si túto sumu dal podrobnejšie posúdiť zo strany odborníka. Nemalú časť tejto sumy však môžu tvoriť nezákonné poplatky, ktoré by ste nemuseli platiť. Výsledný rozdiel tak môže byť ohromujúci. Takáto situácia sa pritom bežne stáva aj pri refinancovaní úverov, teda v prípade, kedy vyplatíte starý úver alebo pôžičku novým. Zabezpečujeme komplexné posúdenie zloženia samotnej pohľadávky, ako aj a podmienok jej splatenia. Kontaktujte nás > 

Predaj/kúpa zaťaženej nehnuteľnosti

Chcete predať alebo kúpiť “problémovú” nehnuteľnosť, na ktorú sa viažu ťarchy rôzneho druhu (napr. záložné práva alebo iné obmedzenia prevodu)?  

Jedná sa o osobitnú službu, ktorú poskytujeme klientom so záujmom o predaj svojej nehnuteľnosti, prípadne o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby. V dôsledku takýchto tiarch sa nehnuteľnosť môže javiť ako “problematická”.  Pre laika je podobná situácia iba ťažko riešiteľná, resp. je považovaná za pomerne rizikovú. Opak je však pravdou. S našou pomocou môžete nehnuteľnosť predať/kúpiť aj napriek obmedzeniam a ťarchám. Nie je náhoda, že s podobnými prevodmi pomáhame aj mnohým realitným kanceláriám, ktoré si naše služby v tejto oblasti vysoko cenia. Kontaktujte nás >

Zabezpečovací prevod nehnuteľnosti

Zobrali ste si pôžičku a na jej zabezpečenie ste “dočasne” previedli vlastnícke právo k nehnuteľnosti na vášho veriteľa?

Pri čerpaní úveru veritelia často v praxi využívajú postup, kedy dlžník na nich alebo na inú tretiu osobu musí previesť svoju nehnuteľnosť, a to až do vrátenia úveru (počas splácania potom dlžník využíva nehnuteľnosť väčšinou ako nájomca na základe nájomnej zmluvy). Bohužiaľ z dôvodu neinformovanosti a neznalosti dlžníkov sa mnohokrát podobné situácie končia tak, že dlžník zostane aj bez peňazí aj bez nehnuteľnosti. tento typ prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a postup veriteľa je však takmer vždy napadnuteľný a riešiteľný vo váš prospech. Kontaktujte nás > 

Iné poradenstvo v súvislosti s hroziacou dražbou

Nenašli ste vyššie situáciu, v ktorej sa nachádzate? Nevadí. kontaktujte nás a my vám pomôžeme identifikovať váš problém a nájsť naň najvhodnejšie riešenie.

0 %
Ochrana spotrebiteľa

veľká časť dražieb je nezákonných

Pri (ne)dobrovoľných dražbách veritelia, a často krát aj dražobné spoločnosti, nedodržiavajú zákon. Dôsledkom takého protizákonného postupu môže byť až strata vašej strechy nad hlavou. Právo je však v mnohých prípadoch na práve vašej strane. Preto sa prestaňte nečinne prizerať a získajte opäť kontrolu nad svojím obydlím! 

ako prebieha spolupráca:

#1 Prvý kontakt
Vyplňte a odošlite kontaktný formulár. Jeden z našich pracovníkov vás bude v krátkej dobe kontaktovať, kvôli doplneniu potrebných informácii. Ak chcete proces urýchliť, opíšte nám vašu situáciu vlastnými slovami priamo v kontaktnom formulári.
#1 Prvý kontakt
#2 Dohoda o podmienkach
Na základe informácii, ktoré ste nám poskytli, posúdime náročnosť vašej situácie a navrhneme vám podmienky budúcej spolupráce. Ak podmienky odsúhlasíte, uzavrieme zmluvu o spolupráci a pustíme sa do riešenia vášho prípadu. V prípade, že podmienky neodsúhlasíte, potom samozrejme ani nič neplatíte.
#2 Dohoda o podmienkach
#3 vykonanie nevyhnutných úkonov
Po uzavretí zmluvy o spolupráci začíname okamžite pracovať na vyriešení vášho problému. V podobných prípadoch hrá čas proti nám, je teda nevyhnutné, aby sme od vás získali potrebnú dokumentáciu a informácie čo najskôr. Včasné riešenie Vášho problému prioritou číslo jedna.
#3 vykonanie nevyhnutných úkonov
#4 hájime vaše záujmy
Počas celej doby spolupráce je okrem iného našou úlohou aj dohliadať na to, aby Vás v súvislosti s riešeným prípadom nikto nezákonne nepoškodil, t.j. aby bol vždy dodržiavaný zákonný postup.
#4 hájime vaše záujmy

najčastejšie otázky

To, ako konkrétne vám vieme pomôcť záleží od vášho problému. Výsledkom našich služieb je zabezpečenie toho, aby boli vo vzťahu k vám dodržiavané všetky zákonné povinnosti. To znamená, že ak to nebude v súlade so zákonom, neprídete o nehnuteľnosť, finančné prostriedky a nikto vás nebude v súvislosti s vašim prípadom nezákonne obťažovať. Zo skúseností vieme, že veľké percento dražieb a obdobných úkonov veriteľov je v rozpore so zákonom, a teda je možné sa voči nim úspešne brániť.

Dĺžka procesu závisí od konkrétnej situácie a vášho problému. Najdôležitejšie je počiatočné štádium, v ktorom zabezpečíme vykonanie nevyhnutných úkonov vždy tak, aby sa nepremeškala žiadna dôležitá lehota.

S konkrétnymi podmienkami spolupráce je každý klient oboznámený písomne vopred a pred začiatkom spolupráce ich musí odsúhlasiť. Teda výšku odmeny vždy poznáte a odsúhlasujete vopred – žiadne ďalšie skryté poplatky alebo odmeny neexistujú. V rámci dohodnutej odmeny sú už vždy zahrnuté aj časti odmenien tretích subjektov (najmä advokátov), ktoré sa budú podielať na riešení vašho prípadu. Dohodnutá výška ceny je vždy finálna.

Každý prípad je riešený zo strany niekoľkých subjektov. Najprv všetky informácie a podklady prejdú administratívnym a finančným spracovaním a posúdením, nasleduje právne posúdenie zazmluvneným advokátom – profesionálom v oblasti práva na ochranu spotrebiteľa. Najväčšou pridanou hodnotou našich služieb je transparentný systém riešenia problémov za férových finančných podmienok a v spolupráci so špecialistami na danú oblasť.

Právne služby sú nevyhnutnou súčasťou našich služieb. Aj v prípade objednávky cez našu spoločnosť, vykonávajú právne úkony vždy zazmluvnení advokáti. Na základe desiatok osobných stretnutí sme pre vás vyskladali tím profesionálov (vrátane advokátov), so špecializáciou na túto oblasť.  Výsledkom teda je, že vás budú zastupovať skutoční odborníci za podmienok, aké by ste ako individuálny klient nikdy nedostali. 

V prvom rade musíme posúdiť vašu situáciu a na základe vami poskytnutých podkladov a informácii určiť či je možné ju riešiť, za akých podmienok a akým spôsobom. Toto všetko je predmetom úvodnej komunikácie, po ktorej si dohodneme taký postup, aký bude najlepšie vyhovovať obom stranám. 

kontaktujte nás

Po odoslaní vyplneného formulára vás bude kontaktovať jeden z našich pracovníkov.

  *Povinné pole
  Informácie o ochrane osobných údajov

  5/5

  kontakt

  • MP Advisory, s.r.o. 
   Einsteinova 21,
   851 01 Bratislava
  • email: info@stopdrazbam.sk

  MP Advisory, s.r.o. 
  Einsteinova 21,
  851 01 Bratislava
  email: info@stopdrazbam.sk

  Právne informácie

  • Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.
  • Formulár na uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou jedným z prostriedkov diaľkovej komunikácie v zákonnej 14 dennej lehote nájdete tu.
  • Vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.
  • Naša spoločnosť neposkytuje právne služby. V rozsahu služieb, v ktorom ide o právne služby, spolupracujeme s partnerskými advokátskymi kanceláriami a v takom prípade vystupujeme ako subjekt, ktorý pre klienta obstará tieto služby a dohliada na ich riadne poskytovanie.

  Naša spoločnosť neposkytuje právne služby. V rozsahu služieb, v ktorom ide o právne služby, spolupracujeme s partnerskými advokátskymi kanceláriami a v takom prípade vystupujeme ako subjekt, ktorý pre klienta obstará tieto služby a dohliada na ich riadne poskytovanie.

  Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

  Formulár na uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou jedným z prostriedkov diaľkovej komunikácie v zákonnej 14 dennej lehote nájdete tu.

  Vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

  ***

  © 2017 – 2020 MP Advisory, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

  Zavrieť Menu